«асв≥дченн¤ в≥рност≥ коп≥й документ≥в«асв≥дченн¤ в≥рност≥ коп≥й документ≥в потребуЇ додержанн¤ певних умов, за ¤ких ц¤ нотар≥альна д≥¤ може бути вчинена, а коп≥¤ документа матиме юридичну силу.

ѕершою умовою Ї в≥дпов≥дн≥сть документа, з ¤кого посв≥дчуЇтьс¤ коп≥¤, вимогам закону. ÷е означаЇ, що документ не повинен суперечити законов≥ ¤к за зм≥стом, так ≥ за формою.

ƒокументом, ¤кий суперечить законов≥, визнаЇтьс¤ такий, зм≥ст ¤кого Ї протиправним.

—тосовно де¤ких документ≥в ≥снуЇ певний пор¤док њх оформленн¤ ≥ видач≥, встановлено бланки Їдиного зразка ≥ рекв≥зити документ≥в. ÷е, в основному, дипломи, атестати зр≥лост≥, документи орган≥в –ј√—у тощо. “ак≥ документи не будуть в≥дпов≥дати вимогам закону, ¤кщо прим≥ром, вони видан≥ неправомочною установою, немаЇ п≥дпису службовоњ особи чи печатки, не вказано число, м≥с¤ць, р≥к видач≥ документа, в≥дсутн≥й реЇстрац≥йний номер, документ виготовлено на неналежному бланку ≥ т. д. ”се це даЇ нотар≥усов≥ п≥дстави дл¤ в≥дмови у вчиненн≥ нотар≥альноњ д≥њ.

Ќе в≥дпов≥дають вимогам законност≥ документи, в ¤ких Ї п≥дчистки, приписки, незастережен≥ виправленн¤, закреслен≥ слова, ¤к≥ мають не¤сний текст, що його неможливо прочитати, неч≥тку печатку, ¤к≥ написан≥ ол≥вцем, викладен≥ на дек≥лькох аркушах, але не прошит≥, не пронумерован≥ та не скр≥плен≥ належним чином.

якщо ориг≥нал документа викликаЇ сумн≥в щодо його д≥йсност≥, нотар≥ус може затримати цей документ ≥ направити на експертизу на п≥дстав≥ своЇњ постанови (ст. 51 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат"). якщо експертиза ви¤вить порушенн¤ закону, нотар≥ус пов≥домл¤Ї про це дл¤ вжитт¤ заход≥в в≥дпов≥дн≥ п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи чи прокуратуру.

ƒруга умова - на¤вн≥сть юридичного значенн¤ документа. ÷¤ вимога випливаЇ з сутност≥ ц≥Їњ нотар≥альноњ д≥њ та означаЇ, що документ, з ¤кого св≥дчитьс¤ в≥рн≥сть коп≥њ, повинен стосуватис¤ прав ≥ законних ≥нтерес≥в громад¤н, мати значенн¤ дл¤ подальшоњ њх реал≥зац≥њ, а отже, створювати певн≥ правов≥ насл≥дки дл¤ громад¤нина.

ѕрактично кожний документ, ¤кий стосуЇтьс¤ прав ≥ законних ≥нтерес≥в громад¤н, маЇ чи може мати юридичне значенн¤. якщо у нотар≥уса виникають сумн≥ви щодо юридичного значенн¤ документа, в≥н може з'¤сувати, дл¤ ¤коњ мети св≥дчитьс¤ коп≥¤. «в≥дси неправом≥рною буде в≥дмова нотар≥уса засв≥дчити в≥рн≥сть коп≥њ документа, ¤кщо строк його д≥њ зак≥нчивс¤, а значить, документ буц≥мто втратив своЇ юридичне значенн¤.

“ретьою умовою засв≥дченн¤ в≥рност≥ коп≥њ документа Ї перев≥рка того факту, чи може нотар≥ус з представленого документа засв≥дчити коп≥ю.

«акон ”крањни "ѕро нотар≥ат" не м≥стить перел≥ку документ≥в, з ¤ких не можна засв≥дчити в≥рн≥сть коп≥њ. “ому при цьому сл≥д керуватис¤ п. 138 ≤нструкц≥њ про пор¤док вчиненн¤ нотар≥альних д≥й нотар≥усами ”крањни, а також ”казом ѕрезид≥њ ¬ерховноњ –ади —–—– в≥д 4 серпн¤ 1983 р. (¤кий не суперечить законодавству ”крањни), де визначено перел≥к документ≥в, з ¤ких в≥рн≥сть коп≥њ не св≥дчитьс¤.

÷е, в першу чергу, документи, що св≥дчать особу громад¤нина, зокрема паспорт, а також документи, що його зам≥нюють: дов≥дка про втрату паспорта, видана органами внутр≥шн≥х справ, паспорт громад¤нина ”крањни дл¤ вињзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посв≥дка на проживанн¤ особи, ¤ка мешкаЇ в ”крањн≥, але не Ї громад¤нином ”крањни, нац≥ональний паспорт ≥ноземц¤, дов≥дка про зв≥льненн¤ з м≥сць позбавленн¤ вол≥.

ƒо документ≥в, що посв≥дчують особу громад¤нина ≥ з ¤ких не можна засв≥дчувати в≥рн≥сть коп≥њ, належать парт≥йн≥ квитки, профсп≥лковий, в≥йськовий квитки, студентськ≥ квитки, депутатськ≥ та службов≥ посв≥дченн¤ тощо.

«аборон¤Їтьс¤ засв≥дчувати в≥рн≥сть коп≥њ де¤ких документ≥в, що видаютьс¤ органами охорони здоров'¤: дов≥док л≥кувальних установ про народженн¤ дитини, л≥карн¤них св≥доцтв ≥ фельдшерських дов≥док про смерть, дов≥док ≥ висновк≥в про на¤вн≥сть псих≥чних захворювань, медичних висновк≥в на д≥тей-≥нвал≥д≥в з дитинства у в≥ц≥ до 16 рок≥в, св≥доцтв про хворобу колишн≥х в≥йськовослужбовц≥в, у тому числ≥ й тих, хто знаходивс¤ в полон≥.

«асв≥дчувати в≥рн≥сть коп≥й л≥карн¤них листк≥в, ¤кщо вони були видан≥ л≥карем з затвердженн¤м головного л≥кар¤ або сп≥льно з ним, можна лише за умови, що њх п≥дписали обидва л≥кар≥.

Ќе можна засв≥дчувати виписку ≥з зал≥ковоњ в≥домост≥, ¤кщо не пред'¤влено диплома про зак≥нченн¤ навчального закладу. Ќе п≥дл¤гають засв≥дченню також тимчасов≥ посв≥дченн¤, видан≥ техн≥кумами зам≥сть диплома, а також дов≥дки про зак≥нченн¤ ≥нтернатури, кл≥н≥чноњ ординатури, асп≥рантури, виданих зам≥сть посв≥дчень. Ќе можна також засв≥дчувати в≥рн≥сть коп≥й протокол≥в зас≥дань екзаменац≥йних ком≥с≥й при проведенн≥ кандидатських ≥спит≥в.

Ќе п≥дл¤гаЇ засв≥дченню в≥рн≥сть коп≥й запис≥в акт≥в громад¤нського стану, оск≥льки видача њх громад¤нам заборонена, а юридичне значенн¤ матиме видане за встановленою формою св≥доцтво.

«аборон¤Їтьс¤ засв≥дчувати в≥рн≥сть коп≥й перепусток дл¤ входу в установу, посв≥дчень про в≥др¤дженн¤ в≥йськовослужбовц≥в, дов≥док про перебуванн¤ в партизанських загонах.

Ќе п≥дл¤гають засв≥дченню коп≥њ трудових книжок у раз≥ вињзду громад¤нина за кордон, бо трудов≥ книжки не п≥дл¤гають легал≥зац≥њ та вивозу за кордон. ѕо запитах видаютьс¤ арх≥вн≥ дов≥дки.

 оп≥¤ запов≥ту може бути засв≥дчена лише п≥сл¤ поданн¤ нотар≥усов≥ особою, вказаною в запов≥т≥, св≥доцтва про смерть запов≥дача ≥ за умови, що нотар≥ус маЇ документальне п≥дтвердженн¤ того, що запов≥т не скасовано ≥ не зм≥нено.

„етверта умова передбачаЇ, що засв≥дченню п≥дл¤гають коп≥њ т≥льки тих документ≥в, що виход¤ть в≥д п≥дприЇмств, орган≥зац≥й та установ ≥ стосуютьс¤ особистих прав ≥ законних ≥нтерес≥в громад¤н.

ќтже, нотар≥уси не мають права засв≥дчувати в≥рн≥сть коп≥њ лист≥в одних п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, адресованих ≥ншим п≥дприЇмствам, орган≥зац≥¤м ≥ установам, бо так≥ документи повинн≥ збер≥гатись у справах установи, њх вилученн¤ чи видача з≥ справи не дозвол¤Їтьс¤.

™ ще де¤к≥ умови засв≥дченн¤ в≥рност≥ коп≥й документ≥в, що њх необх≥дно додатково враховувати за певних обставин, ¤к≥ виникають з вчиненн¤м ц≥Їњ нотар≥альноњ д≥њ.

ƒл¤ засв≥дченн¤ в≥рност≥ коп≥њ документа, виданого громад¤нину, необх≥дною умовою Ї те, що справжн≥сть п≥дпису громад¤нина на ориг≥нал≥ документа повинна бути засв≥дчена нотар≥усом, або посадовою особою виконкому м≥сцевоњ ради, або п≥дприЇмством, установою, орган≥зац≥Їю за м≥сцем роботи, навчанн¤, проживанн¤ чи л≥куванн¤ громад¤нина (п. 138 ≤нструкц≥њ).

ѕри цьому нотар≥ус повинен звертати увагу на те, щоб справжн≥сть п≥дпису громад¤нина на документ≥ була засв≥дчена не т≥льки в певн≥й установ≥, а й в≥дпов≥дною посадовою особою, ≥ скр≥плена печаткою ц≥Їњ установи.

¬≥рн≥сть коп≥њ з коп≥њ документа засв≥дчуЇтьс¤ за умови, що ран≥ше в≥рн≥сть коп≥њ була засв≥дчена в нотар≥альному пор¤дку.  р≥м того, вона може бути засв≥дчена, ¤кщо коп≥ю видано п≥дприЇмством, орган≥зац≥Їю, установою, ¤ка видала ориг≥нал документа.  оп≥¤ в такому раз≥ повинна бути викладена на бланку ц≥Їњ установи з прикладенн¤м печатки ≥ в≥дм≥ткою про те, що ориг≥нал документа знаходитьс¤ на цьому п≥дприЇмств≥, в орган≥зац≥њ чи установ≥ (п. 139 ≤нструкц≥њ).

ѕри цьому засв≥дченн¤ коп≥њ з коп≥њ вимагаЇ певного оформленн¤. “ак, коп≥¤ з коп≥њ повинна м≥стити повний текст документа з зазначенн¤м п≥дпис≥в посадових ос≥б, тексту розшифрованоњ печатки установи, ¤ка видала цей документ. ƒал≥ розм≥щуЇтьс¤ текст посв≥дчувального напису про засв≥дченн¤ в≥рност≥ коп≥њ, п≥дпис нотар≥уса ≥ повне найменуванн¤ нотар≥альноњ контори. ѕ≥дготовлена в такий спос≥б коп≥¤ з коп≥њ засв≥дчуЇтьс¤ вчиненн¤м на н≥й посв≥дчувального напису спец≥альноњ форми.

” практиц≥ трапл¤ютьс¤ випадки, коли немаЇ потреби засв≥дчувати коп≥ю всього документа в ц≥лому - громад¤нинов≥ потр≥бна т≥льки виписка ≥з документа. ѕосв≥дченн¤ виписки з документа Ї можливим теж за певноњ умови: ¤кщо в документ≥ вм≥щено дек≥лька не пов'¤заних м≥ж собою питань, ¤к≥ можуть за своњм зм≥стом ≥снувати окремо один в≥д одного. ¬иписка маЇ в≥дтворювати повний текст частини документа з певного питанн¤. Ќайчаст≥ше виникаЇ потреба зробити виписку з трудовоњ книжки. “ак, наприклад, виписка з трудовоњ книжки повинна м≥стити повний текст першоњ стор≥нки з зазначенн¤м назви документа, пр≥звища, ≥мен≥ та по батьков≥ власника, року народженн¤, осв≥ти, профес≥њ, а вже пот≥м викладаЇтьс¤ зм≥ст запису, необх≥дного громад¤нинов≥.Ќа головнуHosted by uCoz