ѕосв≥дченн¤ договор≥в про в≥дчуженн¤ транспортних засоб≥вѕосв≥дченн¤ договор≥в в≥дчуженн¤ транспортних засоб≥в, ≥нших самох≥дних машин ≥ механ≥зм≥в можуть провадити ¤к державн≥ нотар≥уси, так ≥ приватн≥. “ак≥ договори посв≥дчуютьс¤ нотар≥усами незалежно в≥д м≥сц¤ њхньоњ реЇстрац≥њ.

ƒоговори куп≥вл≥-продажу транспортних засоб≥в не п≥дл¤гають обов'¤зковому нотар≥альному посв≥дченню. “аке посв≥дченн¤ Ї необх≥дним в≥дносно договору даруванн¤ транспортних засоб≥в.

«г≥дно з≥ ст. 55 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат" угоди щодо майна, що п≥дл¤гаЇ реЇстрац≥њ, поЇв≥дчуютьс¤ за умови поданн¤ документ≥в, ¤к≥ п≥дтверджують право власност≥ на нього. “ранспортн≥ засоби Ї майном, що п≥дл¤гаЇ обов'¤зков≥й державн≥й реЇстрац≥њ, тому дл¤ його в≥дчуженн¤ необх≥дно п≥дтвердити право власност≥ в≥дчужувача на об'Їкт в≥дчуженн¤ та факт його державноњ реЇстрац≥њ.

Ќайчаст≥ше у провадженн≥ зустр≥чаЇтьс¤ посв≥дченн¤ договор≥в в≥дчуженн¤ автомоб≥льного транспорту..

ќсновними документами, на п≥дстав≥ ¤ких провадитьс¤ державна реЇстрац≥¤ транспортних засоб≥в, Ї за¤ва власника, документи, що посв≥дчують його особу, та документи, ¤к≥ встановлюють правом≥рн≥сть придбанн¤ транспортного засобу.

Ќотар≥уси зг≥дно з п. 78 ≤нструкц≥њ про пор¤док вчиненн¤ нотар≥альних д≥й нотар≥усами ”крањни не мають права в≥дчужувати не зареЇстрован≥ (не вз¤т≥ на обл≥к) транспортн≥ засоби. «а ѕравилами державноњ реЇстрац≥њ та обл≥ку автомоб≥л≥в, автобус≥в, а також самох≥дних машин, сконструйованих на шас≥ автомоб≥л≥в, мотоцикл≥в ус≥х тип≥в, марок ≥ моделей, причеп≥в, нап≥впричеп≥в ≥ мотокол¤сок, це положенн¤ набуло зовс≥м ≥ншого зм≥сту. «г≥дно з п. 8 цих ѕравил перед в≥дчуженн¤м транспортний зас≥б мусить бути зн¤тий з обл≥ку в п≥дрозд≥л≥ ƒј≤. ќтже, автотранспорт повинен на момент в≥дчуженн¤ мати документи, ¤к≥ св≥дчили б про його державну реЇстрац≥ю, але в≥н уже не повинен перебувати на обл≥ку в цих органах, а маЇ бути зн¤тий з обл≥ку дл¤ реал≥зац≥њ.

”кладенн¤ договору щодо вже зн¤того з обл≥ку автомоб≥л¤ Ї певною гарант≥Їю, що на автомоб≥ль немаЇ обмежень щодо його в≥дчуженн¤.

якщо особи звертаютьс¤ до нотар≥уса з проханн¤м посв≥дчити догов≥р даруванн¤ транспортного засобу, варт≥сть ¤кого перевищуЇ 500 карбованц≥в, то нотар≥ус повинен установити, чи Ї в≥дчужуваний транспортний зас≥б сп≥льним сум≥сним майном подружж¤. якщо в≥н набутий в≥дчужувачем у пер≥од перебуванн¤ в зареЇстрованих шлюбних в≥дносинах, то враховуючи, що цей догов≥р п≥дл¤гаЇ обов'¤зковому нотар≥альному посв≥дченню, нотар≥ус витребуЇ письмову згоду другого з подружж¤ за правилами, встановленими дл¤ оформленн¤ такоњ згоди.

“ранспортн≥ засоби реЇструютьс¤ також ≥ за неповнол≥тн≥ми особами. ќформлюючи угоди в≥д њхнього ≥мен≥, нотар≥ус керуЇтьс¤ загальними правилами посв≥дченн¤ таких угод.

Ќаступним документом, що його витребуЇ нотар≥ус дл¤ посв≥дченн¤ договору в≥дчуженн¤ транспорту, Ї акт експертноњ оц≥нки. ÷е пов'¤зане з тим, що державний нотар≥ус, учин¤ючи нотар≥альну д≥ю - посв≥дчуючи догов≥р в≥дчуженн¤ транспортного засобу, ст¤гуЇ державне мито, розм≥р ¤кого ч≥тко встановлений законодавством.

ѕевн≥ спец≥альн≥ положенн¤, ¤к≥ регулюють пор¤док в≥дчуженн¤ придбаного ≥нвал≥дами транспорту, м≥ст¤тьс¤ в постанов≥  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро затвердженн¤ ѕор¤дку забезпеченн¤ ≥нвал≥д≥в автомоб≥л¤ми" в≥д 8 вересн¤ 1997 р. є 999. ≤нвал≥д≥в безплатно чи на п≥льгових умовах забезпечуЇ автомоб≥л¤ми ћ≥н≥стерство прац≥ та соц≥ального захисту јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, управл≥нн¤ соц≥ального захисту населенн¤ обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й на дес¤тир≥чний терм≥н експлуатац≥њ. ¬идають ц≥ автомоб≥л≥ ≥нвал≥дам за дорученн¤м ћ≥н≥стерства прац≥ та соц≥ального захисту јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, управл≥нь соц≥ального захисту населенн¤ обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й виробничо-торговельн≥ п≥дприЇмства, ¤к≥ мають л≥ценз≥ю на торг≥влю транспортними засобами. ÷≥ автомоб≥л≥ ≥нвал≥ди не можуть продавати, дарувати чи передавати ≥ншим особам. ќргани ƒержавто≥нспекц≥њ у св≥доцтв≥ про реЇстрац≥ю транспортного засобу робл¤ть так≥ пом≥тки: "јвтомоб≥ль видано органами соц≥ального захисту населенн¤ безплатно без права продажу, передач≥ або даруванн¤ ≥нш≥й особ≥" чи "јвтомоб≥ль продано органами соц≥ального захисту населенн¤ на п≥льгових умовах без права продажу, передач≥ або даруванн¤ ≥нш≥й особ≥". –еал≥зац≥¤ автомоб≥л≥в, одержаних ≥нвал≥дами коштом п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, п≥сл¤ зак≥нченн¤ терм≥ну њх експлуатац≥њ або в раз≥ смерт≥ ≥нвал≥да провадитьс¤ з дозволу цих п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й ≥з зарахуванн¤м одержаних кошт≥в на њхн≥й рахунок.

“рактори, самох≥дн≥ машини, с≥льськогосподарська техн≥ка, ≥нш≥ механ≥зми незалежно в≥д форм власност≥, що експлуатуютьс¤ на вулично-дорожн≥й мереж≥ загального користуванн¤, п≥дл¤гають в≥домч≥й реЇстрац≥њ та обл≥ку в ћ≥н≥стерств≥ с≥льського господарства ≥ продовольства ”крањни. «г≥дно з ѕравилами державноњ реЇстрац≥њ та обл≥ку трактор≥в, самох≥дних шас≥, самох≥дних мел≥оративних та дорожньо-буд≥вних машин ≥ тракторних причеп≥в, затвердженими наказом ћ≥н≥стерства с≥льського господарства ≥ продовольства ”крањни 9 лютого 1994 р. є 40 ≥ зареЇстрованими в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 21 лютого 1994 р. п≥д є 28/237, на кожну зареЇстровану машину ƒержтехнагл¤д видаЇ св≥доцтво (техн≥чний паспорт). ¬≥дчуженн¤ придбаних машин не зареЇстрованих в ≥нспекц≥њ ƒержтехнагл¤ду, не провадитьс¤.

÷ив≥льн≥ пов≥тр¤н≥ судна п≥дл¤гають обов'¤зков≥й реЇстрац≥њ у реЇстр≥ пов≥тр¤них суден ”крањни. ѕро це видаЇтьс¤ реЇстрац≥йне посв≥дченн¤. –еЇстрац≥ю планер≥в, дельтаплан≥в, надлегких л≥тальних апарат≥в, ≥нших пов≥тр¤них суден спортивного призначенн¤, пов≥тр¤них суден аматорськоњ конструкц≥њ, аеростатичних апарат≥в, а також видачу посв≥дчень про њх реЇстрац≥ю зд≥йснюЇ державний орган чи установа, ¤ким це право делеговано державним органом ≥з питань сертиф≥кац≥њ та реЇстрац≥њ. ƒоговори в≥дчуженн¤ пов≥тр¤них суден посв≥дчуютьс¤ за на¤вност≥ зазначених документ≥в.Ќа головнуHosted by uCoz