«агальн≥ правила посв≥дченн¤ угод”годами визнаютьс¤ д≥њ громад¤н та орган≥зац≥й, спр¤мован≥ на встановленн¤, зм≥ну або припиненн¤ цив≥льних прав чи обов'¤зк≥в (ст. 41 ÷  ”–—–).

¬≥дпов≥дно до чинного законодавства обов'¤зковому нотар≥альному посв≥дченню п≥дл¤гають:

o договори про в≥дчуженн¤ (куп≥вл¤-продаж, м≥на, даруванн¤, дов≥чне утриманн¤) жилого будинку, ≥ншого нерухомого майна (статт≥ 227, 242, 244, 426 ÷ );

o договори про заставу нерухомого майна, транспортних засоб≥в, косм≥чних об'Їкт≥в (ст. 13 «акону ”крањни "ѕро заставу");

o договори про в≥дчуженн¤ земельних д≥л¤нок, що знаход¤тьс¤ в колективн≥й або приватн≥й власност≥ (ст. 4 декрету  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро приватизац≥ю земельних д≥л¤нок" в≥д 26 грудн¤ 1992 р. є 15-92;

o договори куп≥вл≥-продажу майна державних п≥дприЇмств (ст. 27 «акону ”крањни "ѕро внесенн¤ зм≥н до «акону ”крањни "ѕро приватизац≥ю майна державних п≥дприЇмств", ст. 23 «акону ”крањни "ѕро внесенн¤ зм≥н ≥ доповнень до «акону ”крањни " ѕро приватизац≥ю невеликих державних п≥дприЇмств (малу приватизац≥ю);

o шлюбн≥ контракти (ст. 27≥  одексу про шлюб та с≥м'ю);

o запов≥ти (ст. 541 ÷ );

o дорученн¤ на укладенн¤ угод, що потребують нотар≥альноњ форми, а також на вчиненн¤ д≥й щодо п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й (окр≥м випадк≥в, коли законом або спец≥альними правилами допущена ≥нша форма дорученн¤ (статт¤ 64 ÷ );

o дорученн¤, що видаютьс¤ в пор¤дку передорученн¤ (ст. 68 ÷ );

o ≥нш≥ угоди, дл¤ ¤ких чинним законодавством передбачено обов'¤зкову нотар≥альну форму.

«а бажанн¤м стор≥н посв≥дчуютьс¤ й ≥нш≥ угоди, дл¤ ¤ких законодавством не встановлено обов'¤зковоњ нотар≥альноњ форми, ¤к, скаж≥мо, угоди учасник≥в сп≥льноњ частковоњ власност≥ про вид≥ленн¤ частки у сп≥льному майн≥, про встановленн¤ пор¤дку користуванн¤ сп≥льним майном (жилим будинком, квартирою, садовим будинком, дачею, земельною д≥л¤нкою тощо), про встановленн¤ розм≥ру часток або про зм≥ну часток, договори позики, дорученн¤, схову, найму жилого прим≥щенн¤ тощо.

 оли в нотар≥альному пор¤дку посв≥дчуютьс¤ угоди, ¤к≥ не потребують обов'¤зковоњ нотар≥альноњ форми посв≥дченн¤, то це буде добров≥льне нотар≥альне посв≥дченн¤ угоди, ¤ке все част≥ше використовуЇтьс¤ у практиц≥.

Ќотар≥альне провадженн¤ по посв≥дченню будь-¤коњ угоди починаЇтьс¤ з встановленн¤ нотар≥усом волеви¤вленн¤ стор≥н на укладенн¤ саме ц≥Їњ, а не ≥ншоњ угоди, встановленн¤, ¤к≥ саме насл≥дки сторони передбачають дл¤ себе п≥сл¤ посв≥дченн¤ угоди, чи не помилилис¤ вони в назв≥ угоди. ƒл¤ цього нотар≥ус маЇ детально обговорити з≥ сторонами умови угоди, вс≥ њњ суттЇв≥ моменти, роз'¤снити права та обов'¤зки стор≥н, що випливають з угоди, аби юридична необ≥знан≥сть не спричинила порушенн¤ прав ≥ законних ≥нтерес≥в ос≥б, ¤к≥ звертаютьс¤ до нього.

 оли нотар≥ус з'¤суЇ д≥йсн≥ нам≥ри стор≥н ≥ ви¤вить суттЇв≥ моменти угоди, в≥н зобов'¤заний перев≥рити, чи в≥дпов≥даЇ зм≥ст ц≥Їњ угоди. вимогам закону.

Ќаступними моментами укладанн¤ угоди, ¤кий суттЇво впливаЇ на пор¤док њњ посв≥дченн¤, Ї встановленн¤ особи громад¤нина, перев≥рка його д≥Їздатност≥ чи правоздатност≥ юридичних ос≥б, представники ¤ких звернулис¤ до нотар≥уса.

якщо у нотар≥уса Ї п≥дстави вважати, що хтось ≥з учасник≥в угоди внасл≥док душевноњ хвороби чи недоумства не може зрозум≥ти значенн¤ своњх д≥й або керувати ними чи внасл≥док зловживанн¤ спиртними напо¤ми або наркотичними речовинами ставить свою с≥м'ю в т¤жке матер≥альне становище, а в≥домостей про визнанн¤ особи нед≥Їздатною чи обмежено д≥Їздатною немаЇ, нотар≥ус в≥дкладаЇ вчиненн¤ угоди ≥ з'¤совуЇ, чи ≥снуЇ р≥шенн¤ суду про визнанн¤ особи нед≥Їздатною або обмежено д≥Їздатною. якщо таке р≥шенн¤ судом не виносилос¤, нотар≥ус пов≥домл¤Ї про своЇ припущенн¤ одну з ос≥б чи один ≥з орган≥в, зазначених у ст. 256 ÷ив≥льного процесуального кодексу, ¤к≥ можуть звернутис¤ до суду з за¤вою про визнанн¤ ц≥Їњ особи нед≥Їздатною чи обмежено д≥Їздатною.

” своЇму лист≥ нотар≥ус просить пов≥домити його про винесене р≥шенн¤. «алежно в≥д прийн¤того ц≥Їю особою чи органом р≥шенн¤ нотар≥ус або посв≥дчуЇ угоду, або зупин¤Ї вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ до розгл¤ду справи в суд≥.

якщо в угод≥ бере участь юридична особа, нотар≥ус повинен перев≥рити њњ правоздатн≥сть. ѕерев≥р¤ючи правоздатн≥сть юридичних ос≥б, ¤к≥ беруть участь в угод≥, нотар≥уси зобов'¤зан≥ ознайомитись ≥з њх статутом (положенн¤м).

якщо угода вчин¤Їтьс¤ за участю представника, то перев≥р¤ютьс¤ його повноваженн¤. ƒорученн¤, на ¤кому базуютьс¤ повноваженн¤ представника, подаЇтьс¤ нотар≥усу. Ќотар≥ус повинен ознайомитис¤ з ориг≥налом дорученн¤ ≥ визначити обс¤г повноважень представника. ƒ≥йсн≥сть дорученн¤, посв≥дченого у нотар≥альному пор¤дку, перев≥р¤Їтьс¤ за даними ™диного реЇстру доручень.

Ќотар≥ус не вимагаЇ поданн¤ доручень на вчиненн¤ угод та ≥нших д≥й в≥д ≥мен≥ кер≥вник≥в юридичних ос≥б, ¤ким за статутом (положенн¤м) надано право укладати угоди. ” цих випадках вимагаЇтьс¤ лише документ, що посв≥дчуЇ њхнЇ службове становище.

якщо в≥д ≥мен≥ юридичноњ особи д≥Ї колег≥альний орган, витребуЇтьс¤ документ, що стверджуЇ його повноваженн¤ на розпод≥л обов'¤зк≥в м≥ж членами колег≥ального органу, (статут, установчий догов≥р, постанова про обранн¤ посадових ос≥б ≥ т. ≥н.).

”годи про в≥дчуженн¤ або заставу майна, що Ї сп≥льною сум≥сною власн≥стю, ¤к≥ п≥дл¤гають обов'¤зковому нотар≥альному посв≥дченню, п≥дписуютьс¤ вс≥ма сп≥ввласниками цього майна чи уповноваженими особами.

 оли предметом угоди про в≥дчуженн¤ та заставу Ї майно, що п≥дл¤гаЇ реЇстрац≥њ, ¤к-то: жилий будинок, квартира, дача, садовий будинок, ≥нше нерухоме майно чи автотранспорт, то нотар≥усу обов'¤зково подаютьс¤ документи, ¤к≥ п≥дтверджують право власност≥ на майно, що в≥дчужуЇтьс¤ або заставл¤Їтьс¤. “ак≥ документи нотар≥ус приймаЇ лише за на¤вност≥ на них запису про реЇстрац≥ю.

”года в≥дносно майна, ¤ке не потребуЇ спец≥альноњ реЇстрац≥њ, посв≥дчуЇтьс¤ без витребуванн¤ документ≥в, ¤к≥ встановлюють право власност≥ (мебл≥, картини, коштовност≥ тощо).

”годи про в≥дчуженн¤ або заставу майна подружж¤, що належить њм на прав≥ сп≥льноњ сум≥сноњ власност≥, ¤к≥ потребують обов'¤зкового нотар≥ального посв≥дченн¤, можуть бути посв≥дчен≥ нотар≥усом лише за на¤вност≥ письмовоњ згоди другого з подружж¤ (ст. 23  пЎ—).

ѕ≥сл¤ того, ¤к нотар≥ус витребував та оформив ус≥ згоди, дозволи та за¤ви, а сторони п≥дписали вс≥ прим≥рники угоди, нотар≥ус њњ посв≥дчуЇ. ѕосв≥дченн¤ угоди пол¤гаЇ у вчиненн≥ на угод≥ посв≥дчувального напису. “ак≥ написи вчин¤ютьс¤ не в дов≥льн≥й, а в ч≥тко визначен≥й дл¤ певних обставин форм≥. ¬с≥ форми посв≥дчувальних напис≥в викладен≥ у ‘ормах реЇстр≥в дл¤ реЇстрац≥њ нотар≥альних д≥й, нотар≥альних св≥доцтв, посв≥дчувальних напис≥в на угодах ≥ засв≥дчуваних документах, затверджено наказом ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в≥д 7 лютого 1994 р. є 7/5.

ƒогов≥р про в≥дчуженн¤ майна, що п≥дл¤гаЇ реЇстрац≥њ, повинен бути поданий дл¤ реЇстрац≥њ за м≥сцем обл≥ку цього майна, про що нотар≥ус зазначаЇ у посв≥дчувальному напис≥ та роз'¤снюЇ сторонам.

якщо сторони добров≥льно бажають роз≥рвати нотар≥ально посв≥дчену угоду, вони.можуть зробити це ≥ в нотар≥альному пор¤дку. ”года стор≥н про роз≥рванн¤ нотар≥ально посв≥дченого договору про в≥дчуженн¤ майна може бути або оформлена складанн¤м окремого документа, що додаЇтьс¤ до прим≥рника договору, ¤кий знаходитьс¤ у справах державноњ нотар≥альноњ контори чи приватного нотар≥уса, або викладена на самому договор≥. ”года п≥дписуЇтьс¤ сторонами ≥ посв≥дчуЇтьс¤ нотар≥усом. Ќа вс≥х прим≥рниках договору робитьс¤ в≥дм≥тка про роз≥рванн¤ договору з зазначенн¤м номера за реЇстром ≥ дати посв≥дченн¤ угоди про роз≥рванн¤.

ѕозначку п≥дписуЇ нотар≥ус ≥ скр≥плюЇ його печаткою. ѕро роз≥рванн¤ договору про в≥дчуженн¤м майна робитьс¤ запис у реЇстр≥ нотар≥альних д≥й.

якщо посв≥дчуЇтьс¤ угода про роз≥рванн¤ договору про в≥дчуженн¤ жилого будинку, квартири, дач≥, садового будинку, гаража, земельноњ д≥л¤нки, ≥ншого нерухомого майна, перев≥р¤Їтьс¤ також в≥дсутн≥сть заборони в≥дчуженн¤ чи арешту.

якщо угода про роз≥рванн¤ договору про в≥дчуженн¤ жилого будинку, квартири, дач≥, садового будинку, гаража, земельноњ д≥л¤нки, ≥ншого нерухомого майна посв≥дчуЇтьс¤ п≥сл¤ реЇстрац≥њ договору в≥дчуженн¤, нотар≥ус вимагаЇ дов≥д-ку-характеристику Ѕ“≤.

ќдержавши р≥шенн¤ суду про визнанн¤ договору про в≥дчуженн¤ майна нед≥йсним, нотар≥ус робить про це в≥дм≥тку на прим≥рнику договору, що збер≥гаЇтьс¤ в державн≥й нотар≥альн≥й контор≥ чи у приватного нотар≥уса, долучивши до нього р≥шенн¤ суду, а також робить в≥дм≥тку в реЇстр≥ нотар≥альних д≥й ≥, ¤кщо це можливо, на решт≥ прим≥рник≥в договору.

ѕравовстановлюючий документ повертаЇтьс¤ в≥дчужува-чу майна на його вимогу. ƒержавне мито чи плата за посв≥дченн¤ договору про в≥дчуженн¤ майна в раз≥ його роз≥рванн¤ сторонам не повертаЇтьс¤.

ѕро роз≥рванн¤ договору про в≥дчуженн¤ майна, що п≥дл¤гаЇ реЇстрац≥њ, нотар≥ус пов≥домл¤Ї в≥дпов≥дний орган, ¤кий зд≥йснюЇ реЇстрац≥ю, ¤кщо такий догов≥р до його роз≥рванн¤ було цим органом зареЇстровано.Ќа головнуHosted by uCoz