ѕор¤док справл¤нн¤ державного мита«а вчиненн¤ нотар≥альних д≥й державн≥ нотар≥уси та посадов≥ особи виконком≥в м≥сцевих рад справл¤ють державне мито.

ƒержавне мито справл¤Їтьс¤ за ставками, в розм≥рах частин неоподатковуваного м≥н≥муму доход≥в громад¤н, ¤кий зараз становить 17,0 грн., та в процентному в≥дношенн≥ до в≥дпов≥дноњ суми документа, наприклад, вартост≥ в≥дчужуваного майна.

ƒержавне мито сплачуЇтьс¤ гот≥вкою, шл¤хом перерахувань ≥з рахунку платника в кредитн≥й установ≥ чи митними марками.

«а вчиненн¤ нотар≥альних д≥й державними нотар≥альними конторами, а також виконкомами с≥льських, селищних та м≥ських рад державне мито сплачуЇтьс¤ до вчиненн¤ нотар≥альних д≥й, а за видачу дубл≥кат≥в документ≥в, що Ї в справах нотар≥альноњ контори, коп≥й документ≥в, - одночасно з видачею. ѕри цьому за д≥њ, вчинен≥ виконкомами с≥льських рад, державне мито сплачуЇтьс¤ виключно гот≥вкою. ¬иконком с≥льськоњ ради видаЇ платников≥ квитанц≥ю про сплату мита, а на документах, що видаютьс¤ платников≥, а у в≥дпов≥дних документах ≥ в книгах с≥льськоњ ради робитьс¤ в≥дм≥тка про суму ст¤гнутого мита ≥ вказуЇтьс¤ номер квитанц≥њ.

” державних нотар≥альних конторах у реЇстр≥ дл¤ реЇстрац≥њ нотар≥альних д≥й вказуЇтьс¤ сума внесеного державного мита, дата й номер банк≥вського документа.

«а видачу св≥доцтв про право на спадщину державне мито ст¤гуЇтьс¤ з вартост≥ всього майна, що переходить у спадок, визначеноњ на день в≥дкритт¤ спадщини. ” тих випадках, коли Ї к≥лька спадкоЇмц≥в (у тому числ≥ спадкоЇмц≥в за законом, за запов≥том чи тих, ¤к≥ мають право на обов'¤зкову частку) державне мито обчислюЇтьс¤ з т≥Їњ частки спадщини, що належить кожному спадкоЇмцев≥.

«а на¤вност≥ неповнол≥тн≥х спадкоЇмц≥в на момент в≥дкритт¤ спадщини державне мито справл¤Їтьс¤ т≥льки з повнол≥тн≥х спадкоЇмц≥в у т≥й сум≥, що в≥дпов≥даЇ њхн≥й частин≥ у спадщин≥, незалежно в≥д того, що на час отриманн¤ св≥доцтва про право на спадщину вони дос¤гли повнол≥тт¤.

якщо за за¤вою спадкоЇмц≥в св≥доцтво про право на спадщину видаЇтьс¤ на частку спадкового майна, державне мито обчислюЇтьс¤ з т≥Їњ частки, що вказана у виданому св≥доцтв≥. ” раз≥ видач≥ в подальшому св≥доцтва на решту майна мито обчислюЇтьс¤ ≥з загальноњ його вартост≥, а до сплати пред'¤вл¤Їтьс¤ р≥зниц¤ м≥ж обчисленою сумою та сумою, сплаченою за видачу попередн≥х св≥доцтв.

«а повторн≥ св≥доцтва про право на спадщину, що видаютьс¤ на п≥дстав≥ ухвали суду про нед≥йсн≥сть попередн≥х св≥доцтв, державне мито справл¤Їтьс¤ на загальних п≥дставах. ѕри цьому сума мита, сплачена за перв≥сне св≥доцтво, п≥дл¤гаЇ поверненню або ж за за¤вою платника зараховуЇтьс¤ в рахунок суми, що належить до сплати за видачу нового св≥доцтва, ¤кщо не минув р≥к з дн¤ зарахуванн¤ ц≥Їњ суми до бюджету.

«а видачу св≥доцтв про право на спадщину акредитив≥в ≥ чек≥в ƒержавного експортно-≥мпортного банку ”крањни державне мито сплачуЇтьс¤ на загальних п≥дставах.

«а видачу подружжю св≥доцтва про право на спадщину майна, нажитого за час шлюбу, п≥сл¤ смерт≥ одного з них державне мито справл¤Їтьс¤ з вартост≥ т≥Їњ його частки, що фактично переходить у спадок.

ѕ≥д час обчисленн¤ суми державного мита за посв≥дченн¤м договор≥в в≥дчуженн¤ нерухомого майна, що знаходитьс¤ у власност≥ ф≥зичних або юридичних ос≥б, варт≥сть таких договор≥в приймаЇтьс¤ виход¤чи з суми ƒоговору, але не нижче в≥д його ≥нвентаризац≥йноњ чи балансовоњ вартост≥ з урахуванн¤м коеф≥ц≥Їнт≥в ≥ндексац≥њ вартост≥ цих об'Їкт≥в та зносу на момент в≥дчуженн¤, про що вказуЇтьс¤ в дов≥дках-характеристиках бюро техн≥чноњ ≥нвентаризац≥њ.

ƒержавне мито за посв≥дченн¤ договор≥в в≥дчуженн¤ земельних д≥л¤нок, переданих громад¤нам безплатно дл¤ веденн¤ п≥дсобного господарства, буд≥вництва та обслуговуванн¤ житлового будинку ≥ господарських буд≥вель, сад≥вництва, дачного ≥ гаражного буд≥вництва, обчислюЇтьс¤ з суми договору, але не нижче в≥д нормативноњ ц≥ни земельноњ д≥л¤нки, встановленоњ «аконом ”крањни "ѕро плату за землю".

«а посв≥дченн¤ договор≥в, платеж≥ за ¤к≥ провад¤тьс¤ пер≥одично (наприклад, за договором оренди майна), сума з ¤коњ обчислюЇтьс¤ ≥ сплачуЇтьс¤ державне мито, визначаЇтьс¤ з загальноњ суми платеж≥в за догов≥р за весь час його д≥њ. якщо ж догов≥р укладено на невизначений строк, то мито обчислюЇтьс¤ ≥ сплачуЇтьс¤, виход¤чи з загальноњ суми платеж≥в за договором, але не б≥льш н≥ж за три роки.

«а посв≥дченн¤ договор≥в, суму ¤ких визначено виразом "в≥д-до", державне мито обчислюЇтьс¤ виход¤чи з б≥льшоњ суми. ќтже, за посв≥дченн¤ договор≥в м≥ни державне ито «а посв≥дченн¤ договор≥в про поступку вимоз≥ та.переведенн¤ боргу, про продовженн¤ строку д≥њ ран≥ше укладеного договору або зб≥льшенн¤ початковоњ суми договору державне мито обчислюЇтьс¤ виход¤чи з оц≥нки незд≥йснених прав ≥ невикористаних обов'¤зк≥в або суми, на ¤ку зб≥льшуЇтьс¤ сума ран≥ше укладених договор≥в.

«а посв≥дченн¤ договору майнового найму, за умовами ¤кого до суми платеж≥в зараховуЇтьс¤ варт≥сть зведених наймачем буд≥вель та ≥нших споруд, обладнанн¤ прим≥щень, варт≥сть проведеного наймачем кап≥тального ремонту тощо, сума, з ¤коњ обчислюЇтьс¤ ≥ справл¤Їтьс¤ мито, визначаЇтьс¤ з розм≥ру платеж≥в за договором, з урахуванн¤м витрат наймача.

ƒержавне мито з угод, за ¤кими одна сторона зв≥льн¤Їтьс¤ в≥д сплати державного мита, сплачуЇтьс¤ повн≥стю другою стороною, ¤кщо вона також не зв≥льнена в≥д сплати мита.

ƒержавне мито п≥дл¤гаЇ поверненню частково або повн≥стю в тому випадку, коли мито було внесено в б≥льшому розм≥р≥, н≥ж це передбачено законом, а також коли державна нотар≥альна контора або виконком м≥сцевоњ ради в≥дмовив у вчиненн≥ нотар≥альних д≥й.

ѕоверненн¤ державного мита проводитьс¤ на п≥дстав≥ за¤ви, ¤ка повинна бути подана прот¤гом року в≥д дн¤ зарахуванн¤ державного мита до бюджету, до державноњ нотар≥альноњ контори. Ќа п≥дстав≥ ц≥Їњ за¤ви нотар≥альна контора подаЇ до ф≥нансового в≥дд≥лу району чи м≥ста, до бюджету ¤кого над≥йшло державне мито ≥ де знаходитьс¤ другий прим≥рник документа про його сплату, разом ≥з за¤вою платника ≥ св≥й висновок. ” висновку вказуЇтьс¤, з ¤ких обставин Ї п≥дстава дл¤ часткового чи повного поверненн¤ державного мита.  р≥м того, нотар≥альна контора подаЇ ориг≥нали документ≥в, що п≥дтверджують сплату державного мита, ¤кщо воно п≥дл¤гаЇ поверненню в повному розм≥р≥.

ѕоверненн¤ державного мита, сплаченого до виконкому с≥льськоњ ради, проводитьс¤ цим виконкомом на п≥дстав≥ письмового розпор¤дженн¤ голови виконкому ≥з зазначенн¤м причин, за ¤ких виникла потреба поверненн¤ державного мита.Ќа головнуHosted by uCoz