“ерм≥ни зд≥йсненн¤ нотар≥альних д≥й«а загальним правилом нотар≥альна д≥¤ вчин¤Їтьс¤ в день подач≥ вс≥х необх≥дних документ≥в та оплати ц≥Їњ д≥њ (ст. 42 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат"). « виникненн¤м певних обставин можливе ускладненн¤ нотар≥ального процесу, коли вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ може бути в≥дкладене або нотар≥альне провадженн¤ може бути зупинено.

¬≥дкладенн¤ нотар≥альноњ д≥њ можливе ¤к з ≥н≥ц≥ативи нотар≥уса чи посадовоњ особи виконкому, так ≥ з ≥н≥ц≥ативи за≥нтересованих ос≥б.

ѕершою п≥дставою в≥дкладенн¤ вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ з ≥н≥ц≥ативи нотар≥уса Ї необх≥дн≥сть витребувати дл¤ забезпеченн¤ законност≥ та об'Їктивност≥ вчиненн¤ д≥њ додатков≥ документи й в≥домост≥ в≥д посадових ос≥б, п≥дприЇмств, орган≥зац≥й та установ. —трок в≥дкладенн¤ вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ в такому раз≥ не може перевищувати одного м≥с¤ц¤.

” б≥льшост≥ випадк≥в нотар≥уси вимагають поданн¤ додаткових документ≥в ≥ в≥домостей в≥д ос≥б, ¤к≥ звертаютьс¤ за вчиненн¤м нотар≥альних д≥й, але виникають певн≥ обставини, що утруднюють можлив≥сть њх поданн¤. Ќаприклад, орган «ј√—у в≥дмовл¤Їтьс¤ видати св≥доцтво про смерть спадкоЇмцев≥, ¤кий не Ї родичем померлого; де¤к≥ документи взагал≥ не видаютьс¤ на руки за≥нтересованим особам.

¬итребуючи додатков≥ в≥домост≥ й документи дл¤ вчиненн¤ нотар≥альних д≥й, нотар≥уси в такий спос≥б спри¤ють ф≥зичним та юридичним особам у зд≥йсненн≥ њхн≥х прав ≥ законних ≥нтерес≥в.

«г≥дно з установленим «аконом ”крањни "ѕро нотар≥ат" (ст. 42) м≥с¤чним строком дл¤ витребуванн¤ в≥домостей ≥ документ≥в нотар≥ус указуЇ в межах цього строку в≥дпов≥дний терм≥н, прот¤гом ¤кого в≥н маЇ одержати в≥домост≥ й документи.

ƒругою п≥дставою дл¤ в≥дкладенн¤ вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ Ї необх≥дн≥сть направленн¤ поданих документ≥в на експертизу, коли в нотар≥уса виник сумн≥в у достов≥рност≥ документ≥в, але повноњ впевненост≥ в дефектност≥ документ≥в у нього немаЇ. —трок в≥дкладенн¤ вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ в цьому випадку не повинен перевищувати одного м≥с¤ц¤.

“рет¤ п≥дстава в≥дкладенн¤ вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ за ≥н≥ц≥ативою нотар≥уса виникаЇ при необх≥дност≥ впевнитись у в≥дсутност≥ у за≥нтересованих ос≥б заперечень проти вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ.

—трок в≥дкладенн¤ вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ не повинен перевищувати одного м≥с¤ц¤.

¬≥дкладенн¤ нотар≥альноњ д≥њ з ≥н≥ц≥ативи за≥нтересованоњ особи можливе в тому випадку, коли ц¤ за≥нтересована особа бажаЇ звернутис¤ до суду дл¤ оспорюванн¤ права або факту, про посв≥дченн¤ ¤кого просить ≥нша за≥нтересована особа.

” раз≥ одержанн¤ пов≥домленн¤ про порушенн¤ цив≥льноњ справи за за¤вою за≥нтересованоњ особи, ¤ка оспорюЇ право або факт, про посв≥дченн¤ ¤кого просить ≥нша за≥нтересована особа, нотар≥ус зупин¤Ї провадженн¤ по ц≥й нотар≥альн≥й д≥њ до набутт¤ р≥шенн¤м суду законноњ сили.

ѕерел≥к п≥дстав дл¤ в≥дкладенн¤ вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ та дл¤ зупиненн¤ нотар≥ального провадженн¤ не Ї вичерпнм - законодавством ”крањни можуть бути встановлен≥ й ≥нш≥ п≥дстави дл¤ в≥дкладенн¤ та зупиненн¤ нотар≥альних д≥й.

«акон ”крањни "ѕро нотар≥ат" не вказуЇ, ¤к сл≥д нотар≥усов≥ процесуальне оформити в≥дкладенн¤ ≥ зупиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ. Ќеобх≥дн≥сть процесуального оформленн¤ цих д≥й нотар≥уса можна обгрунтувати тим, що таке оформленн¤ буде застереженн¤м дл¤ поданн¤ на нотар≥уса необгрунтова них скарг з боку за≥нтересованих ос≥б, до того ж це буде полегшувати ≥ орган≥зовувати роботу нотар≥уса. ¬инесенн¤ письмовоњ постанови з обгрунтуванн¤м п≥дстав в≥дкладенн¤ ≥ зупиненн¤ вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ буде найб≥льш доц≥льним процесуальним оформленн¤м цих д≥й.Ќа головнуHosted by uCoz