ќрган≥зац≥¤ д≥¤льност≥ нотар≥ату в ”крањн≥Ќотар≥ат в ”крањн≥ необх≥дно прймати не ¤к систему, ¤к≥й властивий лише загальний напр¤мок д≥¤льност≥ - вчиненн¤ нотар≥альних д≥й, а ¤к структуру, ¤к≥й властив≥ складн≥ нотар≥ально-адм≥н≥стративн≥ правов≥дносини, ¤к≥ неможливо визначити однозначно ¤к адм≥н≥стративн≥. ƒл¤ адм≥н≥стративних правов≥дносин характерною Ї вертикальна п≥дпор¤дкован≥сть суб'Їкт≥в кер≥вним органам, а нотар≥ально-адм≥н≥стративн≥ суттЇво в≥др≥зн¤ютьс¤ в≥д таких правов≥дносин. “ак, управл≥нн¤ юстиц≥њ Ї рег≥ональним адм≥н≥стративним органом, але питанн¤ про дисципл≥нарну в≥дпов≥дальн≥сть нотар≥ус≥в ним не вир≥шуЇтьс¤. ѕоданн¤ управл≥нн¤ юстиц≥њ не передаЇтьс¤ за њх власною п≥дпор¤дкован≥стю, а розгл¤даЇтьс¤ спец≥ально створеним дл¤ цього нотар≥альним органом -  ом≥с≥Їю по розгл¤ду подань √оловного управл≥нн¤ юстиц≥њ ћ≥н≥стерства юстиц≥њ в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, управл≥нь юстиц≥њ в област¤х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥, ¤ка розгл¤даЇ питанн¤ дисципл≥нарноњ в≥дпов≥дальност≥ ос≥б, що вчин¤ють нотар≥альн≥ д≥њ. ÷е положенн¤ даЇ можлив≥сть п≥дкреслити суб'Їктним складом ос≥б, що безпосередньо вход¤ть до структури нотар≥ату ”крањни, а також мають вплив на орган≥зац≥ю та д≥¤льн≥сть нотар≥ату.

ƒо структури нотар≥ату в ”крањн≥ можна в≥днести вс≥ органи, ¤к≥ охоплюютьс¤ нотар≥ально-адм≥н≥стративними правов≥дносинами:

- державн≥ нотар≥уси, ¤к≥ за орган≥зац≥йною формою њх д≥¤льност≥ об'Їднан≥ в державн≥ нотар≥альн≥ контори та арх≥ви, що Ї юридичними особами;

- нотар≥уси, ¤к≥ займаютьс¤ приватною нотар≥альною д≥¤льн≥стю (приватн≥ нотар≥уси);

- уповноважен≥ на зд≥йсненн¤ нотар≥альних д≥й, передбачених закрном, посадов≥ особи виконавчих ком≥тет≥в с≥льських, селищних, м≥ських –ад народних депутат≥в, ¤к≥ вчин¤ють нотар≥альн≥ д≥њ у тих населених пунктах, де немаЇ державних нотар≥альних контор, приватних нотар≥ус≥в;

- головн≥ л≥кар≥, начальники по медичн≥й частин≥, командири в≥йськових частин, начальники м≥сць позбавленн¤ вол≥, кап≥тани морських суден та ≥нш≥ посадов≥ особи, ¤к≥ вчин¤ють нотар≥альн≥ д≥њ передбачен≥ статтею 40 «акону (посв≥дченн¤ запов≥т≥в та доручень);

- стажисти нотар≥ус≥в (див. І3 гл. 3);

- консульськ≥ установи ”крањни та дипломатичн≥ представництва ”крањни, ¤к≥ вчин¤ють нотар≥альн≥ д≥њ за кордоном;

- квал≥ф≥кац≥йна ком≥с≥¤ нотар≥ату, ¤ка утворюЇтьс¤ при √оловному управл≥нн≥ юстиц≥њ ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, управл≥нн¤х юстиц≥њ обласноњ,  ињвськ≥й та —евастопольськ≥й м≥ських державних адм≥н≥страц≥¤х, головним завданн¤м ¤коњ Ї визначенн¤ р≥вн¤ профес≥йноњ п≥дготовленост≥ ос≥б, ¤к≥ мають нам≥р займатис¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю;

- ¬ища квал≥ф≥кац≥йна ком≥с≥¤ нотар≥ату, ¤ка утворюЇтьс¤ при ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни, основним завданн¤м ¤коњ Ї розгл¤д скарг на р≥шенн¤ квал≥ф≥кац≥йних ком≥с≥й нотар≥ату;

-  ом≥с≥¤ по розгл¤ду подань √оловного управл≥нн¤ юстиц≥њ ћ≥н≥стерства юстиц≥њ в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, управл≥нь юстиц≥њ в област¤х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥, ¤ка розгл¤даЇ питанн¤ дисципл≥нарноњ в≥дпов≥дальност≥ ос≥б, що вчин¤ють нотар≥альн≥ д≥њ;

- управл≥нн¤ юстиц≥њ;

- ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни.  ер≥вництво державними нотар≥альними конторами зд≥йснюють ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни, –ада ћ≥н≥стр≥в –еспубл≥ки  рим, державн≥ адм≥н≥страц≥њ областей, м≥ст  иЇва та —евастопол¤, а контроль за законн≥стю виконанн¤ приватними нотар≥усами своњх обов'¤зк≥в - ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни, управл≥нн¤ юстиц≥њ –ади ћ≥н≥стр≥в –еспубл≥ки  рим, обласн≥,  ињвськоњ та —евастопольськоњ державних адм≥н≥страц≥й. ќтже, до функц≥й ћ≥н≥стерства юстиц≥њ та його п≥дрозд≥л≥в лише складовою частиною входить координуюча роль, управл≥нн¤ та контроль за д≥¤льн≥стю нотар≥альних орган≥в ≥ сл≥д зазначити, що не вс≥х. “аким чином, виход¤чи ≥з супротивного, ћ≥н≥стерство юстиц≥њ лише частково належить до структури нотар≥ату.

—л≥д зауважити, що де¤к≥ посадов≥ особи та органи внесен≥ до структури нотар≥ату лише через те, що вони виконують окрем≥ нотар≥альн≥ провадженн¤, але загальною рисою дл¤ вс≥х перерахованих вище суб'Їкт≥в Ї вступ у нотар≥альн≥ процесуальн≥ або нотар≥альн≥ адм≥н≥стративн≥ правов≥дносини ≥ в цьому випадку на њх д≥њ поширюЇтьс¤ законодавство ”крањни про нотар≥ат.Ќа головнуHosted by uCoz