Устриці томаківських шарів Південної України (рід Crassostrea)Наведений монографічний опис двостулкових молюсків родини устричних роду Crassostrea Sacco, 1897, знайдених в томаківських шарах біля с. Кам'янка Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.

Колекція зберігається в НДІ геології Дніпропетровського державного університету.

Надродина OSTREOIDAE Rafinesque, 1815

Родина OSTREOIDAE Rafinesque, 1815

Рід CLASSOSTREA Sacco, 1897

Crassostrea gryphoides (Schlotheim), 1813

Табл. І, фіг. 5; табл. ІІ, фіг. 1-3

1813 Ostracites gryphoides Schloth.: Schlotheim, p. 52.

1870 Ostrea gingensis Schloth: Hornes, S. 452, Taf. 77, Fig. 1, 2; Taf. 78, Fig. 1, 2; Taf. 80, Fig. 1-2.

1903 Ostrea gingensis Schloth: Михайловский, с. 196, табл. 1, фиг. 1-7.

1934 Ostrea gryphoides Schloth: Friedberg, S. 270, Taf. 50, Fig. 2; Taf. 54, Fig. 1; Taf. 55, Fig. 1-3.

1951 Ostrea gryphoides Schloth: Коробков, с. 64, табл. 4, фиг. 1; табл. 5 б фиг. 1, 2; табл. 6, фиг. 1.

1955 Ostrea gryphoides Schloth: Мерклин, Невесская, с. 106, табл. 32, фиг. 1, 2.

1965 Ostrea gryphoides Schloth: Сахелашвили, с. 117, табл. 3, фиг. 1, 2.

1970 Ostrea (Crassostrea) gryphoides Schloth: Багдасарян, с. 49-51, табл. 2, фиг. 7, 8.

1989 Crassostrea gryphoides (Schloth): Гончарова, с. 85, табл. 4, фиг. 2.

Матеріал. 20 лівих і правих стулок. Оригінал № 13.

Опис. Черепашки товстостінні, масивні, нерівностулкові, нерівнобічні, дуже витягнуті у висоту і порівняно вузькі. Нижній край округлий, передній і задній - майже прямі, а іноді паралельні один до одного. Передній край у центральній частині трохи зігнутий. Маківки широкі, трикутні, завернуті назад, іноді вперед. В окремих форм на задньому краї стулки є крилоподібний уступ. Дотична площадка коротка, трикутна або прямокутна. Зв'язкова ямка широка, дуже глибока, обмежена з боків вузькими опуклими валиками. Як лігаментна площадка, так і валики перерізані численними тонкими та грубими штрихами. Нижня частина дотичної площадки пряма.

Черепашки дуже опуклі, найбільша опуклість у ділянці маківки. Внутрішня порожнина стулок у верхній частині глибока, у нижній - плоска, повторює обриси черепашки. Відбиток звідного м'яза великий, овально-повздовжній, перерізаний тонкими близько розташованими концентричними лініями; міститься майже у центрі стулок, ближче до заднього краю. Зовнішня поверхня черепашки шарувата з грубими слідами наростаня.

Розміри, мм. Висота 63 - 120, ширина 26 - 40.

Порівняння. Мають ознаки, які збігаються з описом Р.Л. Меркліна і Л.О. Невеської [7].

 Фіг. 1-2. Crassostrea gryphoides (Schloth) gingensis (Schloth.): 1 - ліва стулка ззовні; 2 - права стулка ззовні. Оригінал № 16.</p><p>Фіг. 3. Crassostrea gryphoides (Schloth) angustata de Serr. Ліва стулка ззовні. Оригінал № 14.</p><p>Фіг. 4. Crassostrea gryphoides (Schloth) ponderosa de Serr. ? 0,8. Права стулка ззовні. Оригінал № 15.</p><p>Фіг. 5. Crassostrea gryphoides (Schloth). ? 0,8. Ліва стулка зсередини. Оригінал № 13.

Зауваження. Рід має дуже велику мінливість, що ускладнює його визначення.

Стратиграфічне та географічне поширення. Томаківські шари Південної України, нагорянські верстви Західної України, горійські шари Грузії, тарханські відклади Устюрту, бурдигал-карпатій-баденій-сармат Віденського басейну; від аквітану до конгерієвських шарів Румунії, міоцен Польщі, Болгарії, Середземноморської провінції.

Classostrea gryphoides (Schloth.) angustata de Serr.

Табл. І, фіг. 3; табл. ІІІ, фіг. 1

1902 Ostrea (Classostrea) gryphoides Schloth. var angustata de Serr.: Dollfus, Dantzenberg, S. 470, Pl. 50, Fig. 3-5.

1931 Ostrea (Classostrea) gryphoides Schloth. var angustata de Serr.:Вялов, с. 678, табл. 1 а, б, табл. 2, рис. 1 а, б.

1953 Ostrea (Classostrea) gryphoides Schloth. var angustata de Serr.: Зиновьев, с. 53, табл.VI, рис. 1.

1965 Ostrea (Classostrea) gryphoides Schloth. var angustata de Serr.: Сахелашвили, с. 137, табл.. 3, фиг. 3-4.

Матеріал. 20 правих і лівих стулок. Оригінал № 14.

Опис. Черепашка дуже витягнута у довжину, вузька порівняно з головним видом, майже рівнобічна. Праві стулки, як звичайно, плоскі, ліві - опуклі, особливо у верхній частині. Передній і задній краї черепашки прямолінійні і майже паралельні один до одного. Маківки високі, прямі, іноді завернуті до переднього краю. Дотична площадка подовжена і широка, прямокутна, округла; у деяких екземплярів займає третину черепашки. Лігаментна ямка лівої стулки широка і не дуже глибока. По обох її боках, аж до маківки, є вузькі валикоподібні потовщення, які дещо розширюються до нижньої частини спинного краю. Дотична площадка вкрита численними тонкими слідами росту, що чергуються з грубшими волокнистими поперечними смужками.

 черепашки

Фіг. 1-3. Crassostrea gryphoides (Schloth). Ліва стулка: 1, 2 - вигляд зсередини; 3 - вигляд ззовні; ? 0,85. Оригінал № 13.

Фіг. 4. Crassostrea gryphoides (Schloth) gingensis (Schloth).Ліва стулка зсередини. Оригінал № 16.

Права стулка черепашки також має масивний і широкий дотичний край. Лігамент широкий, невисокий, обмежений з обох боків неглибокими ямками, які відповідають валикоподібним потовщенням дотичного краю лівої стулки. Відбиток м'яза маленький, округлий, округлий, дещо втиснений; розташований ближче до заднього краю черепашки. Зовнішня поверхня вкрита грубими слідами наростання, які надають черепашкам шаруватості, що особливо помітна на бокових частинах стулки.

Розміри, мм. Висота 110 - 145, ширина 30 - 45, опуклість 14 - 26.

Порівняння. Повністю відповідають формам, які описав О.С. Вялов [3].

Зауваження. Повторюють усі ознаки головного виду, однак відрізняються від нього неглибокою та подовженою лігаментною ямкою, а також вужчою і подовженою черепашкою.

Стратиграфічне та географічне поширення. Томаківські шари Південної України, горійські шари Грузії, баденій Західної України, середній міоцен Устюрту, устричні шари Азербайджану, бурдигал-баденій, пліоцен Середземномор'я.

Crassostrea gryphoides (Schloth.) ponderosa de Serr.

Табл. І, фіг. 4; табл. ІІІ, фіг. 2

1920 Ostrea (Crassostrea) gryphoides Schloth. var ponderosa de Serr.: Dollfus, Dautzenberg, S. 470.

1953 Ostrea (Crassostrea) gryphoides Schloth. var ponderosa de Serr.: Зиновьев, с. 54, табл. V, фиг. 1.

1965 Ostrea gryphoides Schloth. var ponderosa de Serr.: Сахелашвили, с. 136, табл. 3, фиг. 1-2.

Матеріал. Права стулка черепашки. Оригінал № 15.

 Права стулка черепашки

Фіг. 1, 3. Classostrea gryphoides (Schloth.) angustata de Serr. ? 0,85. 1 - ліва стулка зсередини, 3 - ліва стулка ззовні. Оригінал № 14.

Фіг. 2. Crassostrea gryphoides (Schloth.) ponderosa de Serr. Права стулка зсередини. ? 0,8. Оригінал № 15.

Фіг. 4-5. Crassostrea gryphoides (Schloth.) gingensis (Schloth.). Ліві стулки ззовні. Оригінал № 16

Опис. Черепашки великі, нерівностулкові, товстостінні, широкі. Передній і задній краї майже паралельні один до одного. У верхній частині передній край дещо зігнутий. На нашому екземплярі можна побачити широку дотичну площадку з низькою зв'язкою, з боків якої відходять вузькі глибокі ямки, що відповідають валикоподібним потовщенням лівої стулки. Зв'язка вкрита хвилястими концентричними слідами наростання, що перерізані радіальними лініями. Концентричні сліди наростання на лігаменті переходять на жолобок. Маківка широка, завернута до переднього краю. Нижній край черепашки пошкоджений. Зовнішня поверхня пластинчаста.

Розміри, мм. Висота 115, ширина 66, опуклість до 30.

Порівняння. За формою та розмірами повністю відповідає екземплярам, які описав М.С. Зінов'єв [5].

Зауваження. Від головного виду відрізняється більшими розмірами, дуже широкою лігаментною площадкою, значною опуклістю. Від форм, описаних З.В. Сахелашвілі [9], відмінний майже вдвічі більшою довжиною.

Стратиграфічне та географічне поширення. Томаківські шари Південної України; горійські шари Грузії, міоцен Франції.

Crassostrea gryphoides (Schloth.) gingensis (Schloth.)

Табл. І, фіг. 1-2; табл. ІІ, фіг. 4; табл. ІІІ, фіг. 4-5

1903 Ostrea gingensis Schloth.: Михайловский, с. 22, табл. ІІ, фиг. 1-7.

1931 Ostrea (Crassostrea) gryphoides Schloth.var gingensis Schloth.: Вялов, с. 677, табл. 4, фиг. 2а, б.

1936 Ostrea gryphoides Schloth.var gingensis Schloth.: Friedberg, S. 270, Taf. 50, Fig. 2.

1953 Ostrea gryphoides Schloth.var gingensis Schloth.: Зиновьев, с. 53, табл. 4, рис. 1.

1965 Ostrea gryphoides Schloth.var gingensis Schloth.: Ананиашвили, с. 17, табл. 3, фиг. 1-2.

1965 Ostrea gryphoides Schloth.: Сахелашвили, с. 140. табл. V, фиг. 1-2.

Матеріал. 20 правих і лівих стулок черепашок. Оригінал № 16.

Опис. Черепашки великі, товстостінні, нерівностулкові. Форма їхня дуже мінлива, здебільшого еліпсоподібна. Ліві стулки черепашок опуклі, праві - плоскі. Край має мінливі обриси, які залежать від місця приростання до субстрату. Нижній і задній краї черепашок округлі, передній край у верхній частині зігнутий. Маківки гострі й завернуті назад. Скульптура зовнішньої поверхні має численні грубі концентричні лінії наростання, які надають стулкам шаруватого вигляду. Найбільша опуклість простежується у центральній частині стулки біля маківки і зменшується до краю черепашки. На окремих екземплярах лівої стулки видно ледве помітні сліди радіальних ребер. Права стулка дещо втиснута в центральній частині. За всіма іншими ознаками ці форми не відрізняються від виду. Дотична площадка збереглася не в усіх екземплярів. Вона вузька, видовжена, вкрита тонкими поперечними штрихами. Лігаментна ямка глибока, обмежена валикоподібними потовщеннями.

Розміри, мм. Висота 56 - 70, ширина 35 - 45.

Порівняння. Вид відповідає опису О.С. Вялова [3] та М.С. Зінов'єва [5].

Стратиграфічне та географічне поширення. Томаківські шари Південної України, горійські шари Грузії, тарханські відклади Устюрту, міоцен Франції.

Література

Ананиашвили Г.Д. Некоторые двустворчатые миоценовых отложений западной части Рачинско-Лечхумской синклинали // Тр. Геол. ин-та АН ГССР. - Сер. геол. - 1965. - Т. 14. - С. 103-127.

Багдасарян К.Г. Фауна моллюсков тарханского горизонта и условия ее существования. - Тбилиси: Мецниереба, 1970. - 151 с.

Вялов О.С. Материалы к изучению третичной фауны Устюрта. 1. Ostreidea северных чинков Устюрта // Изв. Главн. геолразв. управления. - 1931. - Т. 150. - Вып. 42. - С. 622-684.

Гончарова И.А. Двустворчатые моллюски тарханского и чокракского бассейнов. - М.: Наука, 1989, - 200 с.

Зиновьев М.С. О мелководных отложениях тарханского горизонта в Восточной Грузии и их возможных аналогов на Украине // Тр. Львов. Геол. об-ва. Сер. палеонт. - 1953. - Вып. 2. - С. 46-66.

Коробков И.А. Моллюски среднего миоцена Мармарошской впадины Закарпатья. - М.: Гостоптехиздат, 1951. - 108 с.

Мерклин Р.Л., Невесская Л.А. Определитель двустворчатых моллюсков миоцена Туркмении и Западного Казахстана. - М.: Изд-во. АН СССР, 1965. - 115 с.

Михайловский Г.П. Средиземноморские отложения Томаковки // Тр. геол. ком. - 1903. - Т. 13. - № 1. - 187 с.

Сахелашвили З.В. Фауна горийских устричных слоев // Тр. геол. института АН ГССР. Сер. геол. - 1965. - Т. 14. - С. 129-174.

Dollfus G., Dautzenberg Ph. Conchioligie du Miocene Moyen du Basin de la Loire. Pt. 1. Pelecypodes // Mem. Soc. Geol. France. -1920 - Vol. 27. - № 1/6. - 500 S.

Friedberg W. Mollusca miocaenica Poloniae. Ps. 2. Lamellibranchiata // Soc. Geol. Polon. Cracovie. - 1934 - 283 S.

Hornes M. Die fossilen Mollusken des Tertiaren Becken Von Wien. Bivalvia // Abh. Kgl. geol. Reichsanst. - 1870 - Bd. 2, - 479 S.На головнуHosted by uCoz