ПедагогікаМодульно-розвивальні технології навчання математики на уроках математики
Оздоровча робота в молодшій школі
Як підготувати ефективний урок (математика)
Пластове виховання
Реалізація змісту модуля "Проектування та виготовлення виробів з металу" у програмах з трудового навчання для учнів 5-9 класів
Психологізація навчального процесу на уроках математики
Роль молодіжної організації в розповсюдженні ідей громадянської освіти
Розвиток творчих здібностей за допомогою проблемного навчання. (Фізика)
Контроль знань із використанням відкритої інформації на уроках математикиКонтроль знань із використанням відкритої інформації на уроках математики
Оптимізація системи післядипломної педагогічної освіти
Педагогічні аспекти гуманізації особистості вчителя в умовах демократизації шкільного життя
Сучасні інформаційні технології: проблема адекватності потенціалу навчального закладу її інтеграції в інформаційний простір.
Виховання духовності в особистості на принципах педагогіки толерантності
Використання сучасних технологій - створення нових можливостей розвитку післядипломної освіти.
Проектна робота (Англійська мова)
Використання нових педагогічних технологій на уроках суспільних дисциплін
Я - важливий елемент колективу моєї школи
Використання різноманітних методів і прийомів на уроках читання і рідної мови з метою усвідомлення і глибокого засвоєння матеріалу учнями , їх розвитку та виховання
Розробка уроків з літератури рідного краю
Розвиток гносеологічної активності учнів на уроці української мови та літератури як засіб підвищення якості знань
Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку
Використання живопису та поезії у вивченні країнознавства (англійська мова)
Використання лекційно-семінарської системи на уроках історії
Висвітлення питань культури на уроках історії - важливий засіб формування особистості учнів
Виховання творчих здібностей учнів на уроках ОБЖ
Хто не знав минулого, той не вартий майбутнього
Залучення школярів до збереження етнографічних дослідженнь
Моя участь у житті школи
Мотивація на уроках хімії, біології та ОБЖ
Недержавні організації за якісну та повноцінну освіту
Головне народне Новгород-Сіверське училище
Підготовка керівника загальноосвітнього навчального закладу
Розвиток логічного мислення учнів на уроках української мови та читання - важлива складова формування творчих здібностей особистості молодшого школяра
Розвиток громадської культури учнів за допомогою інтернет - форумів
Розвиток моторики у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Співробітництво з учнями на уроках історії
Система виховної роботи
Виховуємо духовність на уроках української мови і літератури
Духовний розвиток особистості в навчальних закладах нового типу
Екологічна культура - складова морально-етичного виховання ліцеїстів
Формування загальнонавчальних умінь і навичок на уроках історії, на спецкурсах, факультативах і переростання їх в індивідуальну творчу потребу
Громадянська освіта в нашій школі
Я стверджуюсь
Медіа центри в школі як один з шляхів розвитку людини сучасного Інформаційного суспільства
Не такий чорт страшний, якщо на нього дивитися крізь окуляр медіа-освіти
Методика аналізу художнього твору
Модульно-розвивальне навчання, як педагогічна технологія формування особистості
Моя школа
Проектна робота в школі
Романтика освіти, або навіщо навчанню надавати громадського характеру?
Нарис з історії розвитку медіаосвіти
Школа та освіта в Україні наприкінці 16 - першій половині 17 століття
Використання спадщини Василя Олександровича Сухомлинського в трудовому та естетичному вихованні
Використання творчої спадщини В.О. Сухомлинського для розбудови національної освіти
Учні та вчителі - суперники чи партнери?
Методичні рекомендації з проблеми впровадження системи громадянської освіти, які розроблені науково-творчою групою вчителів школи
Впровадження ідей В.О. Сухомлинського в навчальний процес
Виховання в особистісному вимірі
Виховання загальнолюдських цінностей на основі гуманізації навчально-виховного процесу
Давні українські обряди та впровадження ix у життя як ефективний засіб виховання в учнів національної самосвідомості
Дискусія
Есе з проблем громадянської освіти
Громадянська освіта: проблеми і перспективи запровадження
Громадянське виховання як фактор розбудови сучасної школи
Поради батькам і дітям
Потенціал використанням міжнародного освітянського досвіду для демократизації системи освіти України
Проблеми і загадки громадянської освіти в Україні
"Що? Де? Коли?" для керівника клубу інтелектуалів
Учнівське самоврядування і громадянська освіта
Вплив глобалізації на реформування національної системи освіти в Україні
Вплив засобів масової інформації на навчально-виховний процес та навколишнє середовище
Громадянська освіта школярів - запорука утвердження громадянського суспільства


На головну

Hosted by uCoz