Узбекистан(Республіка Узбекистан)

Країна, розташована у Центральній Азії. Межує з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном і Туркменистаном. Територія - 447 тис. кв.км. Населення - 25,5 млн.чол.

Самостійна узбецька держава виникла у зв'язку з розпадом СРСР. 8 грудня 1992 р. Верховною Радою Республіки Узбекистан було прийнято нову, чинну Конституцію.

За Конституцією, прийняту в Узбекистані форму державного правління можна визначити як президентську республіку.

Згідно зі ст. 76 Конституції, "Вищим державним представницьким органом є Олій Мажліс Республіки Узбекистан, який здійснює законодавчу владу". До складу однопалатного Олій Мажлісу входить 150 депутатів, які обираються шляхом загальних і прямих виборів строком на п'ять років, Віковий ценз для активного і пасивного виборчого права відповідно 18 і 25 років.

Головною функцією Олій Мажлісу є законотворчість. Право законодавчої ініціативи належить Президенту, Республіці Каракалпакстан в особі її вищого органу державної влади, депутатам Олій Мажлісу, Кабінету Міністрів, Конституційному Суду, Верховному Суду, Вищому господарському суду і генеральному прокурору. Президент наділений правом вето на закони, прийняті Олій Мажлісом: він може повернути будь-який закон зі своїми запереченнями до Олій Мажлісу для повторного обговорення та голосування. Якщо парламент більшістю у дві третини голосів підтвердить рішення, прийняте раніше, Президент зобов'язаний підписати закон.

Серед інших повноважень Олій Мажлісу треба відмітити право визначення основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики держави та прийняття стратегічних державних профан, визначення повноважень органів законодавчої, виконавчої та судової впади, прийняття за поданням Кабінет)' Міністрів державного бюджету та контролю за його виконанням, затвердження указів Президента про утворення та ліквідацію міністерств, державних комітетів та інших органів державного управління тощо. Важливими є повноваження Олій Мажлісу щодо призначення і звільнення ряду посадових осіб, а також шодо обрання виших судів загальної І спеціальної юрисдикції. Окремої згадки заслуговує право парламенту ратифікувати та денонсувати міжнародні договори і угоди.

За Конституцією, "Президент Республіки Узбекистан є главою держави та виконавчої влади в Республіці Узбекистан" (ст. 89). Президенте водночас І головою Кабінету Міністрів, Конституцією передбачена посада прем'єр-міністра, яка, однак, має суто адміністративний характер.

Президент обирається шляхом загальних і прямих виборів строком на п'ять років. Одна й та сама особа не може бути обрана більше двох строків підряд. Віковий ценз для кандидатів у Президенти - 35 років. До того ж вони мають постійно проживати на території Узбекистану не менше десяти років безпосередньо перед виборами. Президент, строк повноважень якого закінчився, обіймає довічно посаду судді Конституційного Суду.

За Конституцією, Президент виступає гарантом додержання прав і свобод громадян, Конституції та законів. Він вживає необхідних заходів щодо охорони суверенітету, безпеки та територіальної цілісності Республіки Узбекистан, реалізації рішень з питань національне-державного устрою.

Президент формує апарат виконавчої влади та керує ним, забезпечує взаємодію "вищих органів влади та управління". Він призначає та звільняє прем'єр-міністра та інших членів Кабінету Міністрів, припиняє або скасовує акти органів державного управління. Президент є головнокомандувачем збройних сил, призначає і звільняє вище командування, присвоює виші військові звання. Серед його повноважень слід також виділити право вести переговори та підписувати міжнародні договори, забезпечувати додержання укладених державою договорів, а також призначати і звільняти дипломатичних та інших представників Узбекистану в іноземних країнах. Президент щорічно надає Олій Мажлісу інформацію про внутрішнє і міжнародне становище.

Президент наділений правом за певних умов розпустити парламент. У ст. 95 Конституції записано: "При виникненні у складі Олій Мажлісу Республіки Узбекистан непереборних розходжень, які ставлять під загрозу його нормальне функціонування, чи неодноразового прийняття ним рішень, що суперечать Конституції, Олій Мажліс може бути розпушений рішенням Президента, прийнятим за погодженням із Конституційним Судом".

Як зазначалося, склад Кабінету Міністрів формується Президентом і затверджується Олій Мажлісом, До складу Кабінету Міністрів за посадою входить глава уряду Республіки Каракалпакстан. За Конституцією, "Кабінет Міністрів забезпечує керівництво ефективним функціонуванням економіки, соціальної та духовної сфери, виконання законів, інших рішень Олій Мажлісу, указів, постанов і розпоряджень Президента Республіки Узбекистан" (ст. 98). І хоча Кабінет Міністрів складає свої повноваження перед новообраним Олій Мажлісом, у Конституції не передбачена політична відповідальність уряду перед парламентом.

За формою державного устрою Узбекистан є унітарною державою, до складу якої входить автономне територіальне утворення - Республіка Каракалпакстан, У Конституції статус автономії пов'язується з формальною наявністю у неї суверенітету, хоча, водночас, зазначено, що цей суверенітет охороняється Республікою Узбекистан.

(дані на 1999 рік)На головну

Hosted by uCoz