БілорусьТериторія -207,6 тис. кв.км.

Населення - 10,9 млн.чол.

Глава держави є Президент.

Президентом може бути обраний громадянин Білорусі за народженням, віком не молодший 35 років, який постійно проживає на території держави протягом не менше десяти років безпосередньо перед виборами. Вибори мають загальний і прямий характер. Строк повноважень Президента - п'ять років. Одна і та ж сама особа не може бути обрана більш, ніж на два строки. Президент може бути усунений з поста в разі державної зради або вчинення іншого тяжкого злочину. Рішення про звинувачення приймається Палатою Представників на основі абсолютної більшості голосів. Розслідування проводиться Радою Республіки. Президент вважається усуненим з поста, якщо за відповідне рішення проголосувало дві третини членів кожної палати парламенту.

До найбільш значущих повноважень Президента слід віднести його право призначати референдуми" за певних умов розпускати палати парламенту, визначати структуру Уряду, за згодою Палати Представників призначати Прем'єр-міністра, призначати інших членів Уряду та приймати рішення про відставку Уряду в цілому або його окремих членів, головувати на засіданнях Уряду, скасовувати його акти, звертатися з посланнями до народу та деякі Інші. Усі ці та інші повноваження Президент реалізує без будь-якої санкції з боку Уряду.

Парламент має назву Національних Зборів. У ст. 90 Конституції вій визначений як "представницький і законодавчий орган Республіки Білорусь". Складається парламент з двох палат: Палати Представників і Ради Республіки.

До складу Палати Представників входить 110 депутатів, обраних шляхом загальних і прямих виборів строком на чотири роки. Відповідні вибори проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості. Віковий ценз для активного і пасивного права визначено у 18 і 21 рік відповідно. Рада Республіки є "палатою територіального представництва" і формується за результатами непрямих виборів: згідно зі ст. 91 Конституції від кожної області і столиці на засіданнях депутатів "місцевих Рад депутатів базового рівня кожної області та міста Мінська" обирають по вісім членів Ради Республіки, Ще вісім її членів призначає Президент. Строк повноважень Ради Республіки - чотири роки. Віковий ценз для активного і пасивного виборчого права встановлений відповідно у 18 і 30років.

За Конституцією повноваження Палати Представників можуть бути достроково припинені Президентом у разі відмови у довірі Уряду, висловлення йому вотуму недовіри, або якщо Палата Представників двічі відмовить дати згоду на призначення Прем'єр-міністра. Повноваження Палати Представників або Ради Республіки можуть бути також достроково припинені на основі висновку Конституційного Суду у випадку "систематичною або грубого порушення палатами парламенту Конституції" (ст. 94), Характерно, що у разі припинення за визначених обставин повноважень однієї з палат, за рішенням Президента можуть бути водночас припинені повноваження Й іншої.

Право законодавчої ініціативи належить Президенту, членам Палати Представників, Раді Республіки, Уряду, а також громадянам, які мають виборче право, у числі не менше 50 тис. осіб. У законодавчому процесі палати парламенту не рівноправні. Практично усі законопроекти спочатку розглядаються у Палаті Представників і лише після цього передаються до Ради Республіки. У разі виникнення розбіжностей між палатами щодо конкретного законопроекту, він розглядається узгоджувальною комісією. Якщо нею не ухвалений узгоджений текст законопроекту, Президент, або за його дорученням - Уряд може вимагати, щоб Палата Представників прийняла остаточне рішення щодо закону. Таке рішення потребує підтримки з боку депутатів, що складають кваліфіковану більшість у дві третини від складу палати.

Президент наділений правом вето на закони, прийняті парламентом, яке долається за рішенням кожної з палат, прийнятим на основі кваліфікованої більшості від їх складу. При цьому Президент може накладати вето не на увесь закон, а на його окремі положення (так зване вибіркове вето).

Конституцією передбачається можливість широкого делегування законодавчих повноважень Президенту на основі спеціального закону.

(дані на 1999 рік)На головну

Hosted by uCoz