Семантико-синтаксичні особливості безпрефіксальних дієслів руху типу іти-ходитиДієслова руху типу іти - ходити позначають найелементарнішу форму руху суб'єкт